25 mar 2020

PLACÓWKA NIECZYNNA

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie informuje, iż zgodnie z Poleceniem Wojewody Śląskiego nr 42/2020 z dnia 24 marca 2020 roku, w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2.
w terminie od dnia 26 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r., czasowo zawiesza się działalność placówki wsparcia dziennego – Świetlicy Środowiskowej w Połomi.