O nas

...czyli trochę więcej o naszej działalności

     Świetlica powstała w 2007 r, ze środków pochodzących z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Dzięki nim oraz dodatkowym funduszom uzyskanym z programu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej „Świetlica, praca i staż- socjoterapia w środowisku wiejskim”, pomieszczenia WOKiR-u w Połomi zostały wyremontowane i zaadaptowane na potrzeby świetlicy. Pierwsze zajęcia odbyły się w kwietniu 2008 r. Organem prowadzącym świetlicę został Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie.

     Do tej pory, zarówno dzieci jak i ich rodzice mogli skorzystać z porad psychologa, zatrudnionego w ramach programu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.
W tym czasie wychowankowie mieli możliwość uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez tegoż właśnie specjalistę oraz socjoterapeutę. Oprócz codziennych zajęć odbywających się w świetlicy, udało się pozyskać dodatkowe fundusze, które zostały wykorzystane na zorganizowanie kilku wycieczek oraz warsztatów (rękodzielniczych oraz etnologicznych).

     Świetlica Środowiskowa w Połomi dysponuje kinem domowym, projektorem, sprzętem do karaoke, 3 stanowiskami komputerowymi oraz aneksem kuchennym, który został doposażony m.in. dzięki naszym sponsorom. Wykorzystując sprzęt kuchenny, wychowawcy przygotowują posiłki dla dzieci.

Placówka prowadzi następujące formy pomocy:

  • pomoc w nauce,
  • zajęcia profilaktyczno- wychowawcze,
  • zajęcia plastyczno- techniczne,
  • zajęcia korekcyjno- kompensacyjne,
  • zajęcia rozwijające zainteresowania wychowanków ( warsztaty rękodzieła, etnologiczne, sportowe, komputerowe)
  • konsultacje indywidualne dla dzieci i ich rodziców,
  • imprezy okolicznościowe

Świetlica otwarta jest codziennie od 10 do 18, natomiast zajęcia dla dzieci odbywają się od 13 do 17.

     W każdy piątek odbywają się zajęcia otwarte dla dzieci i młodzieży. Wśród propozycji przewidzianych na te dni, znajduje jest karaoke, projekcje filmowe, zajęcia                   z wykorzystaniem muzyki, zabawy rozwijające wyobraźnię oraz zwiększające poczucie własnej wartości, a także zajęcia plastyczne.