03 wrz 2021

Nabór na rok szkolny 2021/2022

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie prowadzi otwarty nabór na zajęcia w Świetlicy Środowiskowej w Połomi na nowy rok szkolny 2021/2022. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku, w godzinach od 11:30- 17:00 w Świetlicy Środowiskowej w Połomi.
Placówka prowadzona jest w formie opiekuńczej i zapewnia dziecku w szczególności opiekę, pomoc w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, organizację czasu wolnego, zapewnienie jednego posiłku dziennie, rozwijanie uzdolnień i zainteresowań wychowanków, pomoc w rozwoju osobowości, nabywanie różnych umiejętności społecznych koniecznych do samodzielnego funkcjonowania w dorosłym życiu oraz pomoc w kryzysach szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych i osobistych.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie- tel. 32 472 00 42, 783 570 750
Świetlica Środowiskowa w Połomi- tel.: 32 47 60 150


Serdecznie zapraszamy.