19 paź 2015

SAVOIR-VIVRE WOBEC OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

obraz4

1.Jeśli sądzisz, że osoba niepełnosprawna potrzebuje pomocy- przed jej udzieleniem zapytaj czy faktycznie jej potrzebuje.

2.Nie lekceważ przestrzeni osobistej osoby niepełnosprawnej, nie dotykaj jej wózka bez przyzwolenia, nie chwytaj jej za rękę jeśli się nią podtrzymuje (to dzięki niej może utrzymywać równowagę).

3.Mów bezpośrednio do osoby niepełnosprawnej nawet jeśli jest w towarzystwie tłumacza języka migowego czy pomocnika.

4. Mów bezpośrednio do osoby niepełnosprawnej nawet jeśli jest w towarzystwie tłumacza języka migowego czy pomocnika.

5. Nie decyduj za osobę niepełnosprawną, to ona sama bardzo dobrze wie co może, a czego nie.

JAK MÓWIĆ?:
-„osoba niepełnosprawna” zamiast „niepełnosprawny”,
-„osoba korzystająca z wózka” zamiast „osoba przykuta do wózka”,
-„osoba z …” zamiast „osoba cierpiąca na …”
-Unikaj słów: „upośledzony”, „kaleka”,
-„niesłyszący”, „niedosłyszący” zamiast „głuchy”,
-Przy pożegnaniu z osobą niewidomą możesz użyć zwrotu „do widzenia”, „ do zobaczenia” itp.

PAMIĘTAJ!
Osoby niepełnosprawne także mają swoją rodzinę, hobby, przyjaciół, pracę. Miewają gorsze lub lepsze dni, cieszą się i mają problemy. Niepełnosprawność jest niezbywalnym elementem tego kim są lecz nie określa ona ich samych jako ludzi. Nie traktuj ich jak ofiary, czy też bohaterów- „traktuj te osoby jak indywidualne jednostki”.

Przygotowała:
Katarzyna Warzeszka

Bibliografia:

Cohen J.: Praktyczny poradnik savoir-vivre wobec osób niepełnosprawnych. United Spinal Association, Wyd. II, Warszawa, 2009