15 wrz 2020

„ROZWIŃ SKRZYDŁA”

Miło nam poinformować, iż Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie- Świetlica Środowiskowa w Połomi otrzymała dotację ze środków budżetu województwa śląskiego w ramach konkursu pn.: „Wspieranie lokalnych systemów profilaktyki
i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w województwie śląskim w 2020 roku”.

Sejmik Województwa Śląskiego uchwałą z dnia 22 czerwca 2020 r. przyznał Gminie Mszana dotację w wysokości
14 412,00 zł. na realizację zadania pod nazwą ROZWIŃ SKRZYDŁA.

Zadanie będzie wykonywane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie, a realizacja działań nastąpi w Świetlicy Środowiskowej w Połomi.

Środki finansowe przeznaczone zostaną m.in. na: zakup materiałów do prowadzenia zajęć, organizację wycieczek, przeprowadzenie warsztatów „Zrób misia”, „Malowanie na wodzie” oraz kurs pierwszej pomocy, zakup żywności oraz wzmocnienie wychowanków i ich rodziców poprzez realizację zajęć z psychologiem i socjoterapeutą.

Dzięki realizacji projektu OPS – Świetlica Środowiskowa w Połomi rozszerzy swoją ofertę o dodatkowe zajęcia dla wychowanków świetlicy i ich rodzin z uwzględnieniem oddziaływań socjoterapeutycznych oraz z zakresu profilaktyki uzależnień i zachowań ryzykownych.

Projekt będzie realizowany września do grudnia 2020 roku.