Nabór na nowy rok szkolny 2020/2021

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie prowadzi otwarty nabór na zajęcia w Świetlicy Środowiskowej
w Połomi na nowy rok szkolny 2020/2021. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku, w godzinach od 11:00- 17:00
w Świetlicy Środowiskowej w Połomi. Placówka prowadzona jest w formie opiekuńczej i zapewnia dziecku w szczególności opiekę, pomoc w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, organizację czasu wolnego, zapewnienie jednego posiłku dziennie, rozwijanie uzdolnień i zainteresowań wychowanków, pomoc w rozwoju osobowości, nabywanie różnych umiejętności społecznych koniecznych do samodzielnego funkcjonowania w dorosłym życiu oraz pomoc w kryzysach szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych i osobistych.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie- tel. 32 472 00 42, 783 570 750
Świetlica Środowiskowa w Połomi- tel.: 32 47 60 150

Serdecznie zapraszamy.

„ROZWIŃ SKRZYDŁA”

Miło nam poinformować, iż Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie- Świetlica Środowiskowa w Połomi otrzymała dotację ze środków budżetu województwa śląskiego w ramach konkursu pn.: „Wspieranie lokalnych systemów profilaktyki
i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w województwie śląskim w 2020 roku”.

Sejmik Województwa Śląskiego uchwałą z dnia 22 czerwca 2020 r. przyznał Gminie Mszana dotację w wysokości
14 412,00 zł. na realizację zadania pod nazwą ROZWIŃ SKRZYDŁA.

Zadanie będzie wykonywane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie, a realizacja działań nastąpi w Świetlicy Środowiskowej w Połomi.

Środki finansowe przeznaczone zostaną m.in. na: zakup materiałów do prowadzenia zajęć, organizację wycieczek, przeprowadzenie warsztatów „Zrób misia”, „Malowanie na wodzie” oraz kurs pierwszej pomocy, zakup żywności oraz wzmocnienie wychowanków i ich rodziców poprzez realizację zajęć z psychologiem i socjoterapeutą.

Dzięki realizacji projektu OPS – Świetlica Środowiskowa w Połomi rozszerzy swoją ofertę o dodatkowe zajęcia dla wychowanków świetlicy i ich rodzin z uwzględnieniem oddziaływań socjoterapeutycznych oraz z zakresu profilaktyki uzależnień i zachowań ryzykownych.

Projekt będzie realizowany września do grudnia 2020 roku.