Placówka nadal nieczynna

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie informuje, iż zgodnie z Decyzją Wojewody Śląskiego Nr PSI.6334.75.2020 z dnia 18 czerwca 2020 roku, w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 w terminie od dnia 22 czerwca 2020 r. do dnia 5 lipca 2020 r., czasowo zawiesza się działalność placówki wsparcia dziennego – Świetlicy Środowiskowej w Połomi.

Świetlica nadal nieczynna

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie informuje, iż zgodnie z Decyzją Wojewody Śląskiego Nr PSI.6334.75.2020 z dnia 4 czerwca 2020 roku, w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 w terminie od dnia 8 czerwca 2020 r. do dnia 21 czerwca 2020 r., czasowo zawiesza się działalność placówki wsparcia dziennego – Świetlicy Środowiskowej w Połomi.