Świetlica nadal nieczynna

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie informuje, iż zgodnie z Decyzją Wojewody Śląskiego Nr PSI.6334.54.2020 z dnia 8 maja 2020 roku, w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 w terminie od dnia 11maja 2020 r. do dnia 24 maja 2020 r., czasowo zawiesza się działalność placówki wsparcia dziennego – Świetlicy Środowiskowej w Połomi.

Świetlica nadal nieczynna

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie informuje, iż zgodnie z Decyzją Wojewody Śląskiego Nr PSI.6334.48.2020 z dnia 24 kwietnia 2020 roku, w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 w terminie od dnia 25 kwietnia 2020 r. do dnia 10 maja 2020 r., czasowo zawiesza się działalność placówki wsparcia dziennego – Świetlicy Środowiskowej w Połomi.