„NIE BÓJ SIĘ MARZYĆ”

Miło nam poinformować, iż Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie- Świetlica Środowiskowa w Połomi otrzymała dotację ze środków budżetu województwa śląskiego w ramach konkursu pod nazwą „Wspieranie lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w województwie śląskim w 2019 roku”.

Sejmik Województwa Śląskiego uchwałą z dnia 20 maja 2019 r. przyznał Gminie Mszana dotację w wysokości 10.372,00 zł. na realizację zadania pod nazwą NIE BÓJ SIĘ MARZYĆ.

Zadanie będzie wykonywane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie, a realizacja działań nastąpi w Świetlicy Środowiskowej w Połomi.

Środki finansowe przeznaczone zostaną m.in. na: zakup materiałów do prowadzenia zajęć, organizację wycieczek, przeprowadzenie warsztatów mydlarskich, dogoterapii, zakup żywności oraz wzmocnienie wychowanków i ich rodziców poprzez realizację zajęć z psychologiem i socjoterapeutą.

Dzięki realizacji projektu OPS – Świetlica Środowiskowa w Połomi rozszerza swoją ofertę o dodatkowe zajęcia dla wychowanków świetlicy i ich rodzin z uwzględnieniem oddziaływań socjoterapeutycznych oraz oddziaływań z zakresu profilaktyki uzależnień i zachowań ryzykownych.

Projekt będzie realizowany od 01.09.2019 r. do 31.12.2019 r.

logo-slaskie-czarne-rgb1