„DODAJ MI SKRZYDEŁ”

Miło nam poinformować, iż Świetlica Środowiskowa w Połomi, prowadzona przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie otrzymała dotację ze środków budżetu województwa śląskiego w ramach konkursu pod nazwą „Wspieranie lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie śląskim w 2018 roku” Tegoroczny projekt nosi nazwę: „Dodaj mi skrzydeł”. W ramach niego przewidziano zajęcia
z psychologiem i socjoterapeutą oraz kilka ciekawych wydarzeń, takich jak: Dzień Kropki, Dzieciaki
w formie ( cykl zajęć promujących zdrowy styl życia), warsztaty rękodzielnicze, kurs pierwszej pomocy oraz wycieczki.

Realizacja projektu ma na celu kształtowanie postaw abstynenckich wśród dzieci oraz przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym.

Projekt będzie realizowany do 31 grudnia 2018.

logo-slaskie-czarne-rgb1